LenoxBot Team - LenoxBot

LenoxBot Team

Administrator (3)

Monkeyyy11#0001
Nickkel#6515
Dadi#7808

Developer (3)

Monkeyyy11#0001
⛧Bζ͜͡annerBomb⛧#2399
PoroUsedSnax#1337

Moderator (3)

Nickkel#6515
Monkeyyy11#0001
Dadi#7808

Test-Moderator (2)

0RedFox0 | Jonas#4941
Profxy#5396

Documentation-Proofreader (2)

Nickkel#6515
Dadi#7808

Designer (1)

вℓυмєηкʀιєɢєʀ🌹❤#1836

Translation-Leader (2)

Dadi#7808
DanNick#8108

Translation-Proofreader (4)

Totopizza#6231
Profxy#5396
MlleDujardin#3007
Wandii#1291